Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 2 năm học 2020-2021_các chương trình đặc biệt

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 2 năm học 2020-2021 các chương trình đặc biệt (file đính kèm).

Lưu ý: TKB vẫn có thể được điều chỉnh (giảng viên, phòng học, thứ tiết, ...) cho đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ 2 tương ứng với mỗi khóa.

Trân trọng.