Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu lớp tiếng anh tăng cường_HK2_năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo lịch học các lớp tiếng anh tăng cường trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm)

Lưu ý: 
- Sinh viên đăng ký theo hệ đao tạo
- Đối với sinh viên CLC đã học Toeic 1 (INT002) thì đăng ký INT005
- Đối với sinh viên CTTT đã học General English 1 + Toeic 1 thì đăng ký INT003
- Đối với sinh viên CTTT đã học General English 2 + Toeic 2 thì đăng ký INT005
ANH VĂN TĂNG CƯỜNG LÀ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CLC VÀ CTTT KHÓA 2017

Lịch học có thể bị điều chỉnh cho đến khi lớp học chính thức bắt đầu

Trân trọng.