Skip to content Skip to navigation

Thông báo bảo vệ thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 sinh viên CLC và CTTT ngành HTTT

Khoa Hệ thống thông tin (HTTT)gửi danh sách hội đồng bảo vệ thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018 (file đính kèm) của sinh viên CLC và CTTT ngành HTTT. Mọi thắc mắc gửi mail cho thầy Sang tại sangvm@uit.edu.vn

Thời gian bảo vệ: Thứ ba 03/07/2018 bắt đầu lúc 7h45 tại phòng C101

Trân trọng.