Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi giới thiệu Hệ thống trao đổi tín chỉ ACTS

Phòng QHĐN phối hợp với Ban Đối ngoại và phát triển Dự án, ĐHQG-HCM tổ chức buổi giới thiệu Hệ thống trao đổi tín chỉ ACTS.

1. Thời gian: 10h00 - 11h00 ngày 24/04/2019

2. Địa điểm: Phòng A116

Các bạn sinh viên đăng ký theo danh sách tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFjUd047nISmgtNpPzjndi4PmMYVVysLBpzInHxrVjY/edit?usp=sharing

Thông tin chi tiết về chương trình ACTS, có thể xem tại: https://qhdn.uit.edu.vn/vi/bai-viet/gioi-thieu-he-thong-trao-doi-tin-chi-acts

Trân trọng thông báo./.