Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào các bạn Tân Kỹ sư, Tân Cử nhân,

Lễ tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2018 sẽ được tổ chức vào lúc 8h00, thứ bảy, ngày 9/6/2018 tại Giảng đường 1, Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Để tổ chức thành công, trang trọng buổi Lễ tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2018, BTC đề nghị các Tân Kỹ sư, Tân Cử nhân đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp, nghi thức trao bằng.

Thời gian đăng ký trước 16h00 ngày 2/6/2018.

Link đăng ký: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018

Sau thời gian này, BTC sẽ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi dựa trên danh sách Tân Kỹ sư, Tân Cử nhân đã đăng ký tham dự.
(Sinh viên đăng nhập bằng email do Trường cấp để đăng ký)

Lưu ý:
- Sơ đồ chỗ ngồi được công bố trên website P.CTSV http://ctsv.uit.edu.vn (dự kiến ngày 6/6/2018)
- Sinh viên thực hiện Khảo sát thông tin tốt nghiệp trước khi nhận Lễ phục. Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.
- Nhận Lễ phục tốt nghiệp tại P.CTSV A101 từ 8h00 - 16h30 ngày 7, 8 /6/2018