Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

[KLTN] Danh sách phản biện KLTN chuyên ngành HTTT_CTTT học kỳ 1 NH 2018-2019

Khoa Hệ thống thông tin thông báo đến sinh viên chuyên ngành HTTT_CTTT đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 danh sách giảng viên phản biện KLTN (file đính kèm). Các bạn sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện để tiến hành phản biện KLTN. Thời gian phản biện từ nay cho đến hết ngày 19/01/2019. Trân trọng.

[TTTN] Thông báo thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên CTTT_HK1_năm học 2018-2019

Khoa Hệ thống thông tin thông báo danh sách sinh viên CTTT bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2018-2019. Thời gian bảo vệ chiều thứ 4 ngày 16/01/2019 tại phòng C109 , sáng thứ 5 ngày 17/01/2019 tại phòng C107 . Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về danh sách vui lòng gửi mail cho thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn Trân trọng.

[TTTN] Thông báo thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp_sinh viên Chất lượng cao_HK1 năm học 2018-2019

Khoa Hệ thống thông tin thông báo danh sách sinh viên Chất lượng cao bảo vệ môn thực tập tốt nghiệp HK1_NH 2018-2019 (file đính kèm). Thời gian bảo vệ cả ngày thứ 3 ngày 15/01/2019, địa điểm tại phòng C109 . Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về danh sách vui lòng gửi mail cho thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn Trân trọng.

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ ANH VĂN 3, ANH VĂN 4 TẠI PHÒNG MÁY ĐỢT 2

VPĐB trân trọng thông báo lịch thi Cuối kỳ Anh văn 3, Anh văn 4 - đợt 2 HK1, năm học 2018 - 2019 - thi tại PHÒNG MÁY: Ngày thi: 18/01/2019, Thời gian: - Ca 2: bắt đầu 9g30 - Ca 3: bắt đầu từ 13g30, Ca 4: bắt đầu từ 15g10 Lưu ý: Lịch thi đợt 2 dành cho các lớp có sinh viên học GDQP-AN và một số trường hợp hoãn thi đợt 1 có lý do đã được sự đồng ý của VPĐB, Sinh viên xem kỹ lịch thi, danh sách thi trong file đính kèm để dự thi đúng Ca thi, Phòng thi niêm yết. Trân trọng./.

[KLTN] Danh sách phản biện KLTN chuyên ngành HTTT  (CLC) học kỳ 1 NH 2018-2019

Khoa Hệ thống thông tin thông báo đến sinh viên chuyên ngành HTTT Chất lượng cao đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 danh sách giảng viên phản biện KLTN (file đính kèm). Các bạn sinh viên liên hệ với giảng viên phản biện để tiến hành phản biện KLTN. Thời gian phản biện từ nay cho đến hết ngày 18/01/2019. Trân trọng.

Thông báo hoãn thi vấn đáp môn Quản lý dự án hệ thống thông tin - MSIS3033

VPĐB trân trọng thông báo: Lịch thi môn Quản lý dự án hệ thống thông tin - MSIS3033 thứ sáu ngày 11/01/2019 sẽ tạm hoãn lại do Giảng viên có công tác đột xuất. VP sẽ thông báo đến các bạn ngay khi sắp xếp được lịch với Giảng viên. Trân trọng./.

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁC PHÒNG THI TẠI TẦNG 11 NHÀ E NGÀY 15/01/2019

VPĐB trân trọng thông báo về việc thay đổi các phòng thi tại Tầng 11 tòa nhà E , Thứ ba ngày 15/01/2019 , cụ thể: 1. IT005.J12.HTCL - Phòng E11.2 chuyển qua phòng C102 2. IT005.J11.MMCL - Phòng E11.4 chuyển qua phòng C104 3. IT005.J11.MMCL - Phòng E11.6 chuyển qua phòng A307 (TTNN) Sinh viên lưu ý dự thi đúng phòng thi như trên, Chúc các bạn thi tốt. Trân trọng./.

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN TIẾNG NHẬT 1

VPĐB trân trọng thông báo lịch thi Cuối học kỳ 1 môn Tiếng Nhật 1 như sau: Thi Nói: Thời gian: Từ 8h15', thứ sáu, ngày 11/01/2019 Địa điểm: Tiết 1,2,3: Phòng E4.1 ; Tiết 4,5,6,7,8,9: Phòng E4.2 Thi Lý thuyết và Nghe hiểu: Thời gian: Từ 9h00', thứ sáu, ngày 18/01/2019 Địa điểm: Phòng 1: E3.4 ; Phòng 2: E10.1 Chúc các bạn thi tốt. Trân trọng./.

LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IS208

VPĐB trân trọng thông báo: Lịch thi Cuối kỳ môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin - IS208 giữ nguyên hình thức và thời gian thi. Ngày thi cụ thể: Thứ 5, ngày 10/01/2019 - Ca 3 Phòng thi và danh sách thi tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/danh-sach-phong-thi-cuoi-hoc-ky-1-nam-hoc-2018... p/s: Lưu ý môn học được thông báo thay đổi hình thức thi là: Quản lý dự án hệ thống thông tin - mã môn MSIS3033. Trân trọng./.

Trang