Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thời gian học môn Big Data (MSIS405)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên chương trình tiến khóa 2013 về việc học môn Big Data (MSIS405) trong học kỳ hè năm học 2016-2017. Theo kế hoạch học kỳ hè sẽ bắt đầu từ ngày 10/07/2017 đến 12/08/2017, tuy nhiên thời khóa biểu có sự thay đổi và sẽ bắt đầu học từ 21/07/2017 đến 26/08/2017 , lớp lý thuyết và lớp thực hành học song song với nhau trong phòng máy A217 Trân trọng.

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến vào ngày 10/07 & 11/07/2017

Các bạn thì sinh THPT vừa qua đã biết điểm thi THPT Quốc gia nhưng vẫn đang băn khoăn và chưa biết nên chọn trường nào phù hợp với số điểm của mình? Hoặc các bạn băn khoăn không biết trường mình quan tâm sẽ đào tạo những gì, học phí bao nhiêu, cơ hội việc làm thế nào?... Trên trang này, các bạn thí sinh sẽ tương tác trực tiếp với nhau thông qua phần hỏi đáp bằng văn bản, tư vấn qua camera kết nối với máy tính, chèn các video clip, hình ảnh giới thiệu về trường. Thí sinh có thể đặt câu hỏi trực...

Thông báo nhận đơn phúc khảo

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày có kết quả điểm thi sau 5 ngày. Sinh viên nộp đơn tại Văn phòng các chương trình đặc biệt (p. E 21) từ thứ 2- thứ 6 ( sáng: 8:00am- 11:30am; chiều: 1:30pm- 4:15pm), lệ phí chấm phúc khảo: 20.000 đồng/ môn.

Thông báo v/v Văn phòng không hoạt động vào sáng thứ 7 từ ngày 01/07/2017-02/09/2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên về việc không hoạt động sáng thứ 7 trong thời gian hè ( 01/07/2017-02/09/2017). Sau khoảng thời gian này Văn phòng sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Thông báo thay đổi phòng thi E41 (26/06/2017-30/06/2017)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng thi E41 trong tuần từ ( 26/06/2017- 30/06/2017) cụ thể như sau: 1. IT003.H23.CLC ngày 27/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng C108 2. MA002.H25.CLC thi ngày 28/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng C108 3. PH002.H22.CLC thi ngày 29/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng E101 4. EN005.H22.CLC thi ngày 30/06/2017 ca 3 phòng E41 chuyển sang phòng E101 Các bạn sinh viên nhớ đi thi đúng giờ và có mặt trước phòng thi ít nhất 15...

Thông báo về việc mở môn TỰ CHỌN cho sinh viên chương trình tiên tiến Khóa 2013

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2013 lịch mở lớp hè như sau Môn học: Big Data Mã môn học: MSIS405 * Lớp lý thuyết: MSIS405.H31.CTTT Thứ: 3 và 5 Tiết: 12345 Phòng: E2.3 Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017 * Lớp trợ giảng ( MSIS405.H31.CTTT .1) Thứ: 3 và 5 Tiết: 67890 Phòng: A217 Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017 Trân trọng

Trang