Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thay đổi phòng học

Văn phòng đã chuyển các lớp học tại phòng C301 sang các phòng học khác để tạo thuận lợi cho việc dạy và học của giảng viên và sinh viên. - Lý do: Hộp điều khiển màn chiếu phòng C301 bị hỏng đến nay đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa xử lý được, nên không thể cuốn màn chiếu lên để sử dụng bảng viết. - Danh sách các phòng được chuyển: Thứ 2: Lớp IT001.I11.HTCL, tiết 6, 7, 8 tại phòng C301 chuyển xuống phòng C101 Thứ 4: - Lớp MA003.I11.HTCL, tiết 1, 2, 3 tại phòng C301 chuyển xuống phòng C101 - Lớp...

Thông báo về việc học anh văn tăng cường khóa 2017

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình chất lượng cao và tiên tiến khóa 2017, lịch học anh văn tăng cường sẽ bắt đầu vào tuần sau ngày 02/10/2017 . Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu của mình để biết thời gian đi học Lớp sẽ học trong vòng 12 tuần, mỗi tuần 5 tiết, những buổi 2 tiết sẽ là giảng viên bản ngữ, những buổi 3 tiết sẽ là giảng viên Việt Nam Các lớp có giảng viên bản ngữ sẽ bắt đầu từ ngày 9/10/2017 Trân trọng.

Thông báo về việc đăng ký lớp anh văn tăng cường dành cho khóa 2016 trở về trước (chương trình CLC và tài năng)

Văn phòng có mở lớp anh văn tăng cường dành cho những sinh viên đang học anh văn 2 của các khóa 2016 trở về trước vào ngày thứ 7, sinh viên có tên trong link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RA2NRNx8Z6JTJptzhPIizStW5bB6JvUm... vui lòng đăng ký, để có thể cải thiện khả năng anh văn Đồng thời, lớp anh văn tăng cường này cũng mở cho những bạn sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh thỏa quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh, tự nguyện tham gia các lớp tiếng Anh tăng cường do Trường tổ chức Lịch...

Thông tin về chương trình Special Audit Student (SAS) và Special Research Student (SRS)

Thông báo từ trường ĐH Hokkaido về các chương trình Special Audit Student (SAS) dành cho bậc đại học và sau đại học, Special Research Student (SRS) dành cho bậc sau đại học tại Nhật Bản với thông tin như sau: 1) Điều kiện tham gia: - Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc tương ứng với ngành muốn học ở trường ĐH Hokkaido. - Ứng viên có trình độ JLPT N2 hoặc cao hơn. - Ứng viên phải đang là sinh viên hệ chính quy trong thời gian đi trao đổi. 2) Thời gian theo học: - 1 học kì : 01/04/2018...

Thông Báo Nhận Đơn Phúc Tra Điểm Cuối Kỳ Hè 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo nhận đơn Phúc tra điểm cuối học kỳ hè 2016-2017 từ ngày thông báo đến 11h00 ngày 23/9/2017. Đơn trúc tra các bạn làm theo mẫu tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien . Các bạn thuộc Chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến và Tài năng nộp đơn phúc khảo tại Văn phòng ( E 2.1).

Trang