Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

V/V Thu học phí GDQP hệ ĐTĐH Khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các bạn sinh viên thuộc các chương trình đóng tiền học phí giáo dục quốc phòng năm 2016-2017 tại phòng KH-TC. Thông tin chi tiết trên website của phòng KHTC: http://khtc.uit.edu.vn/node/284 P/S: Do những năm trước đầu học kỳ có đóng luôn nhưng năm nay không có đóng các bạn sinh viên liên hệ phòng KH-TC để đóng.

Thông báo nộp báo cáo môn Thực tệp Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến về việc báo báo thực tập tốt nghiệp. Thời gian nhận báo cáo từ 12/06/2017 đến 15/06/2017 tại VP Khoa HTTT E9.2. Thời gian bảo vệ dự kiến 19/06/2017

Thông báo danh sách sinh viên các chương trình đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo danh sách sinh viên thuộc hệ đào tạo đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 tính đến hết ngày 24/05/2017 (file đính kèm) Đề nghị sinh viên nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, tránh tình trạng bị xử lý học vụ. Trân trọng.

Thông báo thay đổi phòng thi, ca thi, ngày thi một số lớp thuộc Văn phòng đặc biệt

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên chú ý thay đổi phòng thi, ca thi, ngày thi một số lớp như sau: - IS208.H21.HTCL Quản lý dự án công nghệ thông tin thi vào ngày 05/06/2017 phòng E22 sang phòng C101 - IS208.H21.HTCL Quản lý dự án công nghệ thông tin thi vào ngày 05/06/2017 phòng E24 sang phòng A315 - EN006.H21.CLC Anh văn 3 thi vào ngày 07/06/2017 ca 2 chuyển sang ngày 29/06/2017 ca 3 phòng thi như cũ - CS2433.H21.CTTT & CS2433.H22.CTTT thi vào ngày 05/06/2017 ca 3 chuyển sang ca 2 phòng...

Trang