Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2017 GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế. Sinh viên được định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng. Sinh viên được giảng dạy bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm, đa số có học vị từ Tiến sĩ trở lên Môi trường học tập được ưu tiên đầy...

Thông báo về việc nhập học lại trong năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên các chương trình đặc biệt đang bảo lưu nhưng đã hết hạn bảo lưu nhanh chóng nộp đơn xin nhập học lại về Văn phòng các chương trình đặc biệt trong tháng 7/2017 (Hạn chốt hết ngày 31/7/2017 ), để được cập nhật lại trạng thái "Đang học" và tham gia đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 vào tháng 8/2017 Trân trọng.

Trang