Skip to content Skip to navigation

[Thông báo] - Chương trình tập huấn kỹ năng học tập bậc ĐH dành cho TSV các CTĐB Khóa 2019

Thân chào tất cả các bạn,

Nhằm trang bị cho Tân Sinh viên về các phương pháp học tập chủ động, chuẩn bị cho các bạn các kỹ năng cần thiết để thích nghi với môi trường mới, Văn phòng Các Chương trình đặc biệt (OEP) xin thông báo đến với các bạn về lớp tập huấn kỹ năng học tập bậc Đại học. Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 – 16h30 ngày 21, 22/8/2019.

- Địa điểm: Giảng đường 1, 2, tòa A, trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Đối tượng: toàn thể Tân Sinh viên các Chương trình Đặc biệt Khóa 2019 theo chỉ tiêu. Cụ thể:

  •  Chương trình tiên tiến: 50
  •  Chương trình chất lượng cao: 675
  • Chương trình liên kết (BCU): 30
  • Tổng cộng: 755 sinh viên.

- Thời khóa biểu: các bạn xem kỹ TKB đính kèm dưới đây để tham dự đúng thời gian và địa điểm nhé.

- Nội dung: 

Thời gian

Nội dung

Phương pháp

Buổi 1

(8h00 - 11h30)

- Tổng quát về môi trường học tập ở bậc đại học

- Khái quát các phương pháp học tập chủ động

- Xây dựng các kỹ năng cá nhân (đọc, viết, thuyết trình…)

- Ứng dụng thực hành

Thuyết giảng, làm việc theo cặp, câu đố, brainstorm, Mindmap, trò chơi giáo dục…

Buổi 2

(13h-16h30)

- Xây dựng các kỹ năng học tập hợp tác: làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý thời gian…

- Tiếp cận học dựa trên dự án/ Dự án gắn kết cộng đồng.

- Ứng dụng thực hành

Thuyết giảng, làm việc nhóm,  trò chơi giáo dục, dự án...

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc (nếu có) các bạn vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/hcmuit.oep

Thân ái./.