Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 (file đính kèm).

Sinh viên lưu ý các mốc thời gian để thực hiện theo đúng kế hoạch đã thông báo.

Trân trọng.