Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học tiếng Anh tăng cường trong HKII 2016-2017

Thông báo dành riêng cho sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2015 và 2016

Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên chương trình Tiên tiến (CTTT) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cho sinh viên CTTT khóa 2015, 2016 đăng ký các lớp tiếng Anh tăng cường cụ thể như sau:

 

- Sinh viên chọn các lớp đăng ký sau:

ADENG2

ADENG4

- Học phí: Chi tiết như thông báo đính kèm

- Lịch học: Văn phòng sẽ thông báo trên website, sinh viên chú ý theo dõi.

- Đối tượng đăng ký:

  • Các sinh viên Chương trình tiên tiến năm thứ 1 (2016) bắt buộc đăng ký học theo tiến độ và yêu cầu như trên.
  • Trường hợp sinh viên đang học ở các trung tâm ngoại ngữ bên ngoài thì phải nộp biên lai (photo, mang bản chính để đối chiếu) để được miễn học các lớp tiếng Anh tăng cường.
  • Sinh viên năm thứ 2 (2015) có thể đăng ký học các lớp tiếng Anh nêu trên.

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký hoặc nộp biên lai tại Văn phòng các chương trình đặc biệt (Phòng E2.1) và đóng học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng A.113) đến hết ngày 29/4/2017.

- LƯU Ý:  Các bạn sinh viên đăng ký cho lớp trưởng theo mẫu như file đính kèm và Lớp trưởng nộp lại cho Văn phòng các chương trình đặc biệt đến hết ngày 29/4/2017. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vpdb@uit.edu.vn