Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký lịch học Anh văn sơ cấp 1 & 2 năm học 2021-2022 (đợt 2)

Để phục vụ nhu cầu học Anh văn sơ cấp của các sinh viên chưa đạt, Trung tâm ngoại ngữ tiếp tục mở các lớp Anh văn sơ cấp 1 & 2 trong năm học 2021-2022 (đợt 2-tháng 11/2021) để sinh viên đăng ký.

Thời gian khai giảng: ngày 06/12/2021.

Thông tin chi tiết tại link: http://www.celuit.edu.vn/khai-giang-cac-lop-anh-van-so-cap-1-2-dot-2-hk1-nam-hoc-2021-2022

Trân trọng.