Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký môn thực tập doanh nghiệp với sinh viên ĐH Nam Úc

Trong học kỳ hè năm học 2017-2018 Trường có tổ chức môn học Thực tập doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Nam Úc (UniSa). Cụ thể, sẽ có 10 sv từ UniSA sang UIT để thực tập 

Thời gian từ ngày 02/07/2018 đến 20/07/2018

Hiện tại Trường cần 10 sinh viên có nguyện vọng học môn Thực tập doanh nghiệp trong hè, điều kiện và quyền lợi:

- Sinh viên năm 3, 4

- Sinh viên phải có khả năng tiếng Anh tốt

- Sinh viên sẽ thực tập chung với những sinh viên của trường ĐH Nam Úc

- Hỗ trợ và giúp đỡ những sinh viên của UniSA

- Đuợc công nhận môn thực tập tốt nghiệp như trong chương trình đào tạo (dù chỉ thực tập 3 tuần)

- Có cơ hội được tiếp xúc và làm việc chung với sinh viên bản ngữ

- Báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

- Trường đã chọn sẵn đơn vị thực tập gồm:

  + Beesight Soft

  + HPT

  + Rosen

  + Trung tâm ANTT- CNSC

- Số lượng sinh viên các ngành cụ thể:

 + 06 sv ngành Kỹ thuật phần mềm

 + 02 sv ngành Truyền thông và mạng máy tính

 + 02 sv ngành Hệ thống thông tin

- Sinh viên đăng ký thực tập vui lòng gửi thông tin như sau về địa chỉ vpdb@uit.edu.vn hoặc phuongdtt@uit.edu.vn

          Mã số sinh viên - Họ và tên

          Điểm TB chung tích lũy

          Chứng chỉ anh văn (nếu có)

- Thời gian đăng ký từ nay đến 15h30 ngày 25/06/2018

- Kế hoạch (file đính kèm)

Trân trọng.

File đính kèm: