Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

VPĐB thông báo danh sách phòng thi (file đính kèm)

Các bạn sinh viên xem các thông tin liên quan đến kỳ thi Cuối kỳ II và tham dự đúng giờ

Kỳ thi lý thuyết cuối kỳ tập trung từ ngày 11/6/2018-21/06//2018:

1. Đối với sinh viên từ khóa 07- khóa 11: Thời gian thi từ 11/06/2018 đến 22/06/2018.

2. Đối với sinh viên khóa 12: Thời gian thi từ 11/6/2018 đến 16/06/2018

Sinh viên xem danh sách phòng thi lưu ý xem kĩ trong mỗi file, một file sẽ có nhiều sheet danh sách sinh viên của các phòng thi ở cùng một môn thi.

Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi để được cho phép vào phòng thi.

Các file đính kèm: