Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC, DỰ BỊ CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG HK1 - NH 2019-2020

Văn phòng Đặc biệt thông báo danh sách sinh viên chính thức - dự bị chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính và Kỹ sư tài năng ngành An toàn thông tin Học kì 1 năm học 2019-2020.(file đính kèm)

Những sinh viên thuộc diện bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng, vui lòng liên hệ Văn phòng đặc biệt (phòng E2.1) để được điều chỉnh học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Trân trọng.