Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách sinh viên Chương trình Kỹ sư, Cử nhân Tài năng khóa 2015 nhận học bổng tài năng học kỳ 1 năm 2015-2016

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên danh sách nhận học bổng học kỳ 1 năm 2015-2016 sinh viên khóa 2015.Thời gian thông báo nhận học bổng sẽ thông báo sau.

Danh sách trong file đính kèm./.

File đính kèm: