Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học lớp anh văn tăng cường INT003.I21.CTTT ngày 05, 06/ 03/2018

Môn học : General English II 

Văn phòng thông báo môn học General English II , Lớp : INT003.I21.CTTT sẽ bắt đầu học chính thức vào tuần sau 12/03/2018 theo TKB. 

Trân trọng!