Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học môn MSIS405-Dữ liệu lớn

Chào các bạn sinh viên,

Văn phòng đặc biệt thông báo đổi phòng học môn MSIS405 - Dữ liệu lớn - Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình đổi từ phòng A323 sang phòng A325

Các bạn sinh viên chú ý thông báo để đi học đúng phòng.

Trân trọng.