Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp CS314.G21.KHTN ngày 08/03/2016

 

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : CS314
Lớp : CS314.G21.KHTN
Sĩ số : 21

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 Ngày : 08/03/2016

Phòng : C102