Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp MA003.G11.ANTN ngày 29/10/2015

 

CBGD : Đặng Lệ Thúy
Khoa/ Bộ môn : BMTL

Môn học : MA003
Lớp : MA003.G11.ANTN
Sĩ số : 33

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 Ngày : 29/10/2015

Phòng : E22
Máy chiếu : Cần máy chiếu