Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp PH002.G22.HTCL ngày 31/03/2016

 

CBGD : Vũ Đức Lung
Khoa/ Bộ môn : KTMT

Môn học : PH002
Lớp : PH002.G22.HTCL
Sĩ số : 33

Thời gian : Tiết bắt đầu : 8
Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 Ngày : 31/03/2016

Phòng : E24