Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù lớp SS004.G22.PMCL ngày 19/04/2016

 

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : PĐTĐH

Môn học : SS004
Lớp : SS004.G22.PMCL
Sĩ số : 59

Thời gian : Tiết bắt đầu : 9
Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 Ngày : 19/04/2016

Phòng : E34