Skip to content Skip to navigation

Thông báo hủy môn Lý thuyết thông tin (NT104.J21.MMCL)

Theo ý kiến thống nhất từ phía phòng Đào tạo đại học và Khoa Mạng máy tính và truyền thông, môn Lý thuyết thông tin không còn nằm trong chương trình đào tạo của hệ CLC. 

Do đó, Văn phòng sẽ hủy môn Lý thuyết thông tin (mã lớp NT104.J21.MMCL) dự định sẽ mở trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trân trọng.