Skip to content Skip to navigation

Thông báo kênh thông tin hỗ trợ từ Ban QLCS

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo ban QLCS đã cung cấp thêm 1 kênh thông để quý Thầy Cô, Sinh viên phản hồi về tình trạng thiết bị phòng học, cơ sở vật chất và các nhu cầu phục vụ khác.

Hệ thống được triển khai tích hợp trên Cổng thông tin “Trường Đại học Công nghệ Thông tin – UIT” - Zalo, hướng dẫn chi tiết trên file đính kèm.