Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo điểm phúc khảo cuối học kỳ I năm học 2017-2018.

Xem file đính kèm.

Ghi chú: Một số sinh viên chưa có kết quả, văn phòng sẽ cập nhật sau.