Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả xét chính thức-dự bị, loại và tuyển bổ sung chương trình tài năng_HK1 năm học 2018-2019

Văn phòng thông báo kết quả xét chính thức-dự bị, loại và tuyển bổ sung sinh viên chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 (file đính kèm)

Những sinh viên trúng tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng, nhanh chóng liên hệ Văn phòng để được đăng ký lại học phần trong học kỳ 1 này.

Trân trọng.