Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO KHẨN TRONG KỲ THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi Cuối kỳ 2 năm học 2020-2021, Văn phòng sẽ cập nhật các vấn đề quan trọng và khẩn cấp tại thông báo này, sinh viên lưu ý theo dõi và cập nhật thông tin:

1. Tập huấn SV quy trình thi trực tuyến Cuối kỳ 2. Sử dụng phần mềm MS Teams, code: 9ydrok5.

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 19/8/2021.

2. Tài liệu tập huấn mục 1 nói trên, tại đâySinh viên cần xem lại nội dung tập huấn thì vào https://www.youtube.com/watch?v=zxzDB2T0n4I

3. MS Teams code của lớp IT003.L21.MTCL là  lgsdsrx

 

Trân trọng./.