Skip to content Skip to navigation

Thông báo làm khảo sát team building 2018

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên K2018 đã tham gia team building ngày 8&9/9/2018, 

Các bạn check mail cá nhân trường cấp, thực hiện khảo sát chương trình team buiding theo mail của văn phòng OEP đã gửi. 

Hạn chót 26/09/2018. 

Trân trọng./.