Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG HK2 NĂM HỌC 2020-2021

Để thuận lợi cho việc đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất trong HK2 NH 2020-2021, Văn phòng thông báo lịch học và môn học tương ứng với từng lớp cụ thể (file đính kèm, xem kỹ cột GHI CHÚ). Sinh viên lưu ý đăng ký đúng thời gian quy định và đúng môn.

Trân trọng.

File đính kèm: