Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch ôn tập môn Giải tích và Đại số tuyến tính (khóa 2018)

Để tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức trước khi thi, Văn phòng phối hợp với Bộ môn Toán Lý tổ chức ôn tập môn Giải tích và Đại số tuyến tính. Lịch ôn theo file đính kèm.

Sinh viên lưu ý thời gian để tham gia lớp.

Trân trọng.

File đính kèm: