Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2 LỚP ENG04.J22.CTTT

VPĐB thông báo Lịch thi Cuối học kỳ 2 lớp ENG04.J22.CTTT như sau:

Thời gian: Ca 3 (bắt đầu từ 13h30), Thứ tư ngày 03/7/2019

Địa điểm: Phòng B4.04

Trân trọng./.