Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ BCU - CTTT HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

VPĐB thông báo lịch thi Cuối học kỳ hè Chương trình tiến tiến và các lớp BCU kết thúc vào Tháng 8 năm 2021,

Lưu ý: Chương trình liên kết BCU: Các lớp thi hình thức Đồ án, Giảng viên sẽ sắp xếp lịch thi và thông báo với lớp. Môn Công nghệ và kinh doanh thông minh (CSBU010) thi hình thức vấn đáp, lịch thi của lớp CSBU010.L21.KHBC (kết thúc tháng 5) và lớp CSBU010.L22.KHBC (kết thúc tháng 8) các bạn lưu ý xem kỹ trong file đính kèm để dự thi đúng lịch thi của lớp mình.

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi!

Trân trọng./.