Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ CÁC MÔN ANH VĂN (HÌNH THỨC THI VIẾT) - ĐỢT 2 - HK1 - NH 2020-2021

VPĐB thông báo Lịch thi cuối kỳ (hình thức thi viết) các môn Anh văn (file đính kèm),

Đối với 2 lớp học theo chương trình IELTS, sinh viên sẽ thi viết trên giấy, Lịch thi cụ thể như sau:

ENG04.L16.CLC:  Ca 1, Thứ năm, ngày 08/4/2021 - Phòng: E32

ENG05.L17.CLC:  Ca 1, Thứ năm, ngày 08/4/2021 - Phòng: E34

Sinh viên lưu ý dự thi đúng theo lịch thi, phòng thi của mình,

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.