Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN MSIS3033

VPĐB thông báo tới các bạn Lịch thi cuối kỳ môn Quản lý dự án hệ thống thông tin  - MSIS3033 như sau:

Hình thức thi: Vấn đáp

Thời gian: Từ 8h00, Thứ sáu, ngày 11/01/2019

Địa điểm: Phòng E3.2

Trân trọng./.