Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN TIẾNG NHẬT 1

VPĐB trân trọng thông báo lịch thi Cuối học kỳ 1 môn Tiếng Nhật 1 như sau: 

Thi Nói: 

Thời gian: Từ 8h15', thứ sáu, ngày 11/01/2019

Địa điểm: Tiết 1,2,3: Phòng E4.1 ; Tiết 4,5,6,7,8,9: Phòng E4.2

Thi Lý thuyết và Nghe hiểu:

Thời gian: Từ 9h00', thứ sáu, ngày 18/01/2019

Địa điểm: Phòng 1: E3.4 ; Phòng 2: E10.1 

Chúc các bạn thi tốt.

Trân trọng./.