Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI, DANH SÁCH PHÒNG THI CUỐI HỌC KỲ 2 - ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2020-2021

Văn phòng Đặc biệt thông báo lịch thi, danh sách phòng thi Cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021 

Sinh viên lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn thi online mà Văn phòng đã thông báo, xem lại tại đây

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi,

Trân trọng./.