Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Lịch Thi - Danh Sách Phòng Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cụ thể như sau: 

- Lịch thi cuối kỳ (file đính kèm)

- Danh Sách phòng thi cuối kỳ(file đính kèm)

các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật lịch thi, danh sách phòng thi để chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả tốt.