Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi Giữa học kỳ I năm học 2018-2019

VPĐB trân trọng thông báo Kế hoạch thi và Lịch thi Giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019 (file đính kèm)

1. Các bạn lưu ý lịch thi để dự thi đúng giờ và đầy đủ. Danh sách phòng thi Văn phòng sẽ cập nhật sau.

2. Trường hợp những bạn chưa hoàn thành học phí, đề nghị các bạn nộp học phí đầy đủ trước ngày 19/10/2018 để được phép vào phòng thi. 

Trân trọng.