Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC MÔN TIẾNG NHẬT - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

VPĐB thông báo Lịch thi Giữa kỳ môn Tiếng Nhật 4, Tiếng Nhật 6 (file đính kèm).

Sinh viên có thể xem thông tin lịch thi, phòng thi cụ thể trên daa hoặc app UIT.

Chúc các bạn thi tốt,

Trân trọng./.