Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TIẾNG ANH II - ENGL1213.J22.CTTT

VPĐB trân trọng thông báo Lịch thi Giữa kỳ môn Tiếng Anh II, lớp ENGL1213.J22.CTTT như sau:

Thời gian: Ca 3 (bắt đầu từ 13h30p), Thứ 4 ngày 12-6-2019,

Phòng thi: E3.2

Trân trọng./.