Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN - CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT BCU

VPĐB thông báo Lịch thi kết thúc các môn thuộc chương trình Liên kết BCU (file đính kèm)

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Trân trọng./.