Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TIẾNG ANH I (ENGL1113) VÀ ENG04.K13.CLC

VPĐB trân trọng thông báo Lịch thi kết thúc môn Tiếng Anh I (ENGL1113) và ENG04.K13.CLC (file đính kèm)

Sinh viên lưu ý dự thi đúng giờ và đầy đủ.

Trân trọng./.