Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi Tiếng Anh tăng cường ngày 19/01/2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch thi Tiếng Anh tăng cường ngày 19/01/2017 cụ thể như sau:

Lớp TOEIC I

INT002.I11.CLC - 18 sinh viên: Buổi sáng - PM C202

INT002.I11.CTTT - 21 sinh viên: Buổi sáng - PM C302

INT002.I13.CLC - 18 sinh viên: Buổi chiều - PM C202

INT002.I14.CLC - 28 sinh viên: Buổi sáng - PM C310

INT002.I15.CLC - 27 sinh viên: Buổi chiều - PM C310

 

Lớp TOEIC II

INT004.I11.CTTT - 20 sinh viên: Buổi chiều - PM C302

Buổi sáng bắt đẩu từ 8h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.