Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI VẤN ĐÁP MÔN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP (SS004) - HK2 NĂM HỌC 2019-2020

VPĐB thông báo lịch thi Vấn đáp Cuối kỳ 2 môn Kỹ năng nghề nghiệp (file đính kèm)

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.