Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở môn "Nhập môn lập trình - IT001" theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning)

Văn phòng thông báo mở môn "Nhập môn lập trình - mã lớp: IT001.K11.CLC"  theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên  ĐKHP trong học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau:

1. Số buổi học trực tiếp:

- Học lý thuyết: Sinh viên sẽ có 5 buổi (15 tiết) học trực tiếp trên lớp.

- Học thực hành: Theo hình thức 2, sinh viên sẽ có 4 buổi học (12 tiết).

- Lịch học cụ thể: chiều thứ 3, tiết 678 hàng tuần

Lý thuyết: các ngày 27/8, 8/10, 22/10, 3/12, 31/12/2019

Thực hành: các ngày 24/9; 15/10; 9/12; 24/12/2019

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/08/2019

- Giảng viên phụ trách lý thuyết và thực hành: TS. Mai Tiến Dũng

2. Phương thức học:

- Theo phương thức đào tạo kết hợp, sinh viên chủ động học tập với video bài giảng và những tài liệu học tập điện tử khác được cung cấp qua hệ thống website môn học.

- Trong quá trình học, sinh viên có thể trao đổi, thắc mắc,... qua hệ thống Diễn đàn của môn học.

- Trong buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách học, tài liệu và hình thức kiểm tra, thi.

- Lợi ích khi học theo phương pháp này:
    + SV có thể truy cập vào bài học để học không giới hạn thời gian và địa điểm.
    + SV có thể học, xem lại bài giảng nhiều lần để tăng khả năng tiếp thu nội dung học.
    + Giảng viên hỗ trợ, giải đáp trong vòng 24h. 
    + Tiết kiệm thời gian học theo thời khóa biểu cố định tại trường.

3. Lưu ý:

- Hình thức đánh giá tương tự như lớp học truyền thống. 

- Sinh viên học lại, cải thiện hay học mới đều có thể đăng ký được

- Đối với trường hợp học lại, cải thiện điểm học phí dành cho SV chương trình Chất lượng cao sẽ được nhà Trường hỗ trợ tính như học phí học mới (mức học phí sẽ thấp hơn mức học phí học lại, cải thiện điểm hiện hành)

Trân trọng.