Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Trường ĐH CNTT thông báo về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày 25/04/2018;

Thời gian nghỉ lễ 30/04 và 01/05: nghỉ 2 ngày Thứ Hai 30/04/2018 và Thứ Ba 01/05/2018. 

Chi tiết xin xem file đính kèm.