Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi cuối Học kỳ 2 NH 2017 - 2018

VPĐB thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018 đến hết ngày 20/07/2018. 

Quy trình nhận đơn phúc khảo

Bước 1: SV điền thông tin và nộp đơn phúc khảo tại Văn phòng Đặc biệt (E2.1)

Bước 2: SV đóng lệ phí phúc khảo theo quy định.

Lệ phí : 20.000đ / môn

Bước 3: VP sẽ thông báo kết quả phúc khảo qua email và trang web OEP.

Lưu ý: Đơn phúc khảo có sẵn tại VP hoặc download tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/bieu-mau-chuc-thi

Trân trọng.