Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ xe từ [Dành cho các bạn đi xe trường]

 

Văn phòng mời các bạn đến ký nhận thẻ từ giữ xe ở học viện hành chính quốc gia tại văn phòng OEP (phòng E2.1)
Thời gian: từ 29/05/2018 đến 05/06/2018
Xem DS chưa nhận thẻ, click https://goo.gl/y8a9Zm
---------------------------
Lưu ý: 
Khi đến ký nhận, các bạn mang theo 50k phí giữ thẻ- số tiền này sẽ được nhà xe Học viện hành chính quốc gia hoàn trả khi các bạn không có nhu cầu gửi xe nữa. Sau khoảng thời gian phát thẻ, những thẻ chưa nhận sẽ được văn phòng gửi lại nhà xe; các bạn khi đi xe trường sẽ phải tự gửi phí ngày theo qui định của nhà xe.

Các bạn đi xe đạp/ xe đạp điện sẽ không nhận thẻ từ, khi đến gửi xe tại học viện hành chính các bạn báo lại là sinh viên của trường ĐH CNTT để nhà xe đổi thẻ giấy và không thu tiền (nhà trường đã trả phần phí gửi xe này). 

Thân./.